siostry

Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP

W dniu 27 kwietnia 2005r. minęło 75 lat od kanonicznego założenia domu Zakonnego Sióstr  na terenie Aleksandrowa Kujawskiego. Dom filialny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek został otwarty 17 kwietnia 1930r., za pontyfikatu Ojca Świętego Piusa XI; biskupem diecezji włocławskiej był wówczas ks. bp Karol Radoński. Dom został zakupiony od Sióstr Zakonnych św. Klary, które nabyły go od hr. Trojanowskiego. Dom był przeznaczony na szkołę powszechną koedukacyjną, przedszkole, szwalnie. Podczas II wojny światowej siostry pracowały tajnie, znalazły tu schronienie Siostry Sercanki ze swoimi wychowankami. W tym czasie mieszkał tu proboszcz parafii ks. Edward Grzymała, który w roku 1940 został aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie poniósł śmierć męczeńską. W 1942r., dom Sióstr zostaje im zabrany przez Rzeszę Niemiecką. Po zakończeniu wojny Siostry powracające do Aleksandrowa zastały budynek bardzo zniszczony, brudny i spustoszony. Z pomocą swoich dawnych uczennic przygotowują go na przedszkole i dom dziecka, uzyskały pozwolenie na kilka lat, gdyż w 1951r. nastąpiła likwidacja tej placówki oświatowej i cały dom zostaje zajęty przez internat dla dziewcząt z Liceum Warzywniczo – Kwiaciarskiego i Szkoły Zawodowej. Tak było do 1953r. W kolejnych latach dom był nieustannie nachodzony przez władze państwowe, istniały obawy że budynek zostanie przeznaczony na mieszkania dla społeczności miejskiej, więc Rada Generalna Zgromadzenia na propozycję Prezydium Miasta zgodziła się na wydzierżawienie parteru domu zajmowanego przez dawne przedszkole Sióstr, na lokale dla Państwowego Przedszkola nr 2. W 1955r. Państwowe Przedszkole zajęło sale, część ogródka, działalność pedagogiczną prowadziły w nim osoby świeckie. Od tego roku Siostry pracowały przy parafii. Jedna z sióstr zatrudniona była wtedy jako organistka, inna w biurze parafialnym, siostry posługiwały potrzebującym, pracowały jako katechetki i miały nadal kontakt z dziećmi i ich rodzinami. Zmiany polityczno – społeczne po 1989r. otworzyły przed Zgromadzeniem Sióstr na nowo możliwości podjęcia działalności opiekuńczo – wychowawczej wobec dzieci przedszkolnych według swego charyzmatu danego im przez bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia. Z końcem roku szkolnego 1993/94 zajmowany przez Przedszkole Państwowe parter wraca do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Po długich latach likwidacji przedszkola Sióstr przez władze oświatowe systemu komunistycznego, znów wróciła placówka wychowawcza pod opiekę i kierownictwo Sióstr. Z dniem 1 września 1994r. rozpoczęto działalność pedagogiczno – dydaktyczną i obecnie w przedszkolu są 3 oddziały. Siostry poświęcają się najmłodszym realizując słowa swojego Założyciela – bł. Edmunda Bojanowskiego, iż od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości.

adres:
ul. Wojska Polskiego 9
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 0-54 282-24-41