chórek Latorośl

Inicjatorem założenia w naszej parafii dziecięcego chórku był

Ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz. Istnieje on od 1997 roku. Obecnie nosi on nazwę

„Latorośl” a jego opiekunem jest katechetka

mgr Urszula Kotnowska.

/katechetka/


Dziewczęta i chłopcy w wieku od 5-ciu do 18 lat śpiewają w każdą niedzielę w

czasie Mszy świętej dla dzieci o godzinie 11:15. Biorą również udział w uroczystych

Mszach świętych celebrowanych z okazji rekolekcji, świąt i uroczystości

parafialnych.

Chórek „Latorośl” ma na swoim koncie „występy gościnne” między innymi w Parafii

Salezjańskiej. Brał także udział w festynie parafialnym.

miejskim konkursie kolędowym, jasełkach. Występował też na spotkaniu

świątecznym w Zespole Szkół Nr3 w naszym mieście.  Co roku bierze udział w różnych konkursach piosenki

religijnej min. w Ślesinie, we Włocławku, Koninie W roku 2015 w Koninie schola  Latorośl nagrała płytę z

dwiema kolędami konkursowymi. Dla członków chórku co roku

organizowana jest wycieczka autokarowa. Z udziałem dzieci i ich rodziców

odbywają się ogniska, bale andrzejkowe spotkania opłatkowe i wielkanocne.

Poza ściśle religijną i artystyczną funkcją, chórek pełni także znaczącą rolę

integracyjną. Wszystkie te imprezy służą wprowadzeniu dzieci w życie religijne

parafii oraz integrowaniu najmłodszego pokolenia parafian, tworzeniu wspólnoty,

zjednoczonej wielbieniem Stwórcy.



Próby scholi Latorośl odbywają się w czwartki  w godz. 1800-1845.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Członkiem zespołu może zostać każde

dziecko bez względu na predyspozycje i uzdolnienia muzyczne.

kontakt:

Urszula Kotnowska


tel.: 54 282-25-36