domowy kościół

„Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą i kierowana jest i wzbogacana przez odkupieńczą moc Chrystusa” (KDK 48)

„Rodzina otrzymała od Boga posłannictwo i wypełni je, jeżeli przez wzajemną miłość swych członków i przez modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga okaże się niejako domowym sanktuarium Kościoła” (DA 11)


Tę soborową wizję małżeństwa chce przedstawić i pomóc wprowadzić w życie poszczególnych rodzin Ruch Domowego Kościoła, który od 1973r. rozwija się w Polsce, potocznie nazywany „Oazą Rodzin”.

Założycielem Domowego Kościoła, jak również całego Ruchu Światło – Życie, którego częścią jest Domowy Kościół, jest Sługa Boży ks. prof. Franciszek Blachnicki.

Ruch Domowego Kościoła łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów:


- Od Ruchu Światło – Życie przyjął:

1. Cel – pomóc do dojrzałości chrześcijańskiej objawiającej się w zgodności między ŚWIATŁEM – którym jest Ewangelia, a ŻYCIEM człowieka chrześcijanina.

2. Metody – wakacyjne rekolekcje 15-dniowe I, II i III stopnia, stała formacja w ciągu roku

3. Oazową atmosferę – śpiew, modlitwa, duch wspólnoty, czas na modlitwę i na towarzyskie spotkanie.

- Od ruchu Equipes Notce Dame (ruch międzynarodowy) przyjął:

1. Cel specjalny – tworzenie chrześcijańskiego małżeństwa, które złączone ze sobą i wspólnie z Bogiem (duchowość małżeńska) zostaje uzdolnione do chrześcijańskiego wychowania dzieci i tworzenia prawdziwie chrześcijańskiej rodziny

2. Metody – „Zobowiązania” do których należą:

- czytanie Pisma Świętego,
- modlitwa małżeńska, rodzinna i osobista,
- dialog małżeński,
- reguła życia.

3. Spotkania comiesięczne

- część towarzyska
- część modlitewna
- wzajemna pomoc w dążeniu do Boga
- dzielenie się życiemW aleksandrowskiej parafii p.w. Przemienienia Pańskiego istnieją 2 kręgi rodzin, w każdym są 4 małżeństwa.

I krąg istnieje od 1994r.

II krąg istnieje od 1997r.

Oba kręgi spotykają się osobno, każdego miesiąca – każde spotkanie u innego małżeństwa. Co miesiąc również uczestniczymy w Oazowej Liturgii Mszy Świętej.

Od 2005r, kiedy to moderatorem (doradcą duchowym) został proboszcz naszej parafii ks. kan. Leszek Malinowski oba nasze kręgi corocznie uczestniczą w dwóch Dniach Skupienia (3-dniowe rekolekcje), które odbywają się w czasie Adwentu i w czasie Wielkiego Postu.

Wszystkie nasze spotkania zawsze odbywają się w duchu wspólnej modlitwy – przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie!

Z radością w sercach i z modlitwą na ustach wchodzimy razem w następny rok pracy.