zespół muzyczny

Zespół parafialny powstał w roku 1988. Pierwszym opiekunem był Ks.Andrzej Pyster. Początkowo zespół składał się z 5 osób. W skład zespołu wchodzili: Urszula Kilian, Izabella i Sylwia Matysik, Agnieszka Zaremba oraz Grzegorz Kotnowski.

W chwili obecnej skład zespołu stanowią małżeństwo Urszula i Grzegorz Kotnowscy oraz Izabella Matysik Słomczewska.

Od roku 2000 dzięki opiekunowi Ks. Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi zespół otrzymał nazwę „VOICES” i nagrał płytę pt. Zaufaj sercu.

Początki zespołu były trudne, nie było nagłośnienia, organów były tylko 3 gitary i organy kościelne. Zespół grał każdego 16 dnia miesiąca na Mszy św. za Ojca Świętego Jana Pawła II, brał udział w różnych wieczornicach.

Zespół „VOICES” grał i śpiewał między innymi w Częstochowie, Kikole, Ostrowąsie, Brudnowie, Ciechocinku, Lesznie, Toruniu i Sieradzu.

W obecnej chwili „VOICES” gra przy różnych okazjach wydarzeń parafii, czuwaniach, comiesięcznych apelach oraz często podczas ślubów. Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny w zależności od danej sytuacji i okazji. Podkłady do wokalu wykonywane są na instrumencie YAMAHA PSR 1000 oraz przy gitarach.kontakt:
Grzegorz Kotnowski
/organista/