śluby

Aby zawrzeć małżeństwo sakramentalne należy zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ceremonii ślubnej.  Sugerujemy wcześniejsze ustalanie daty ślubu.

Do zawarcia sakramentalnego związku wymagane są następujące dokumenty:

·        świadectwo chrztu św. /6 miesięcy od daty wystawienia do daty ślubu/
·        świadectwo bierzmowania
·        świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
·        kserokopia świadectwa z oceną z nauki religii
·        zaświadczenie o odbyciu spotkań w Poradni Rodzinnej /3 spotkania/
·        dokument wygłoszonych zapowiedzi przedślubnych
·        dowód osobisty
·        przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego – Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydane przez USC /3 miesiące od daty wystawienia do daty ślubu/
·        w wypadku wcześniejszego zawarcia ślubu cywilnego – odpis świadectwa małżeństwa z USC