chrzty

W naszej parafii chrzest udzielany jest w niedzielę na Mszy św. o godz. 12.30.

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:
I. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem sakramentu.
II. W kancelarii parafialnej rodzice przedłożą następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.
3. Dane personalne świadków - chrzestnych: imię, nazwisko, wyznanie, wiek i adres zamieszkania (jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, zaświadczenie od ich proboszcza zezwalające na dopuszczenie do podjęcia funkcji chrzestnego).

UWAGA!

By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:
1. Być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadać wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
2. Mieć ukończone 15 lat /biskup diecezjalny może określić inny wiek, a nawet proboszcz czy szafarz mogą dla słusznej przyczyny dopuścić wyjątek w tym względzie/.
3. Być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji, jaką mają pełnić.
4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
5. Nie są ojcem, matką przyjmującego chrzest.
6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Dokument Episkopatu na temat udzielania Chrztu

Kodeks Prawa Kanonicznego (840 - 878 KPK)